مجوز وزارت صنعت،معدن و تجارت

شرکت فنی مهندسی و دانش بنیان خانه مدیران (خانه آموزش های مجازی) پس از اخذ جواز فنی مهندسی از وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام به آموزش و مشاوره تخصصی مدیران و کارشناسان نموده ، همچنین نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی نوین در زمینه افزایش بهره وری و تعالی سازمانی در دست طراحی و پیاده سازی قرار داده است.