مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خانه آموزش های مجازی دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می باشد.

خانه آموزش های مجازی بر طبق ماده ۵٨۴ قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ١٣٣٧ دارای صلاحیت شناخته شده و مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد را در حوزه برگزاری سمینار،همایش،کارگاه و جشنواره های ملی و بین المللی اخذ نموده است.

خانه آموزش های مجازی اولین مرکز معتبر برگزاری سمینار و همایش های تخصصی و آموزشی بوده که موفق به اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مذکور گردیده است.