نمایندگی آکادمی DNW ایران-اتریش

شرکت DNW که مقر اصلی آن در اتریش می باشد ،یک مرکز certification body با تاییدیه SNAS اروپاست.
شرکت DNW در ایران با عاملیت شرکت دانا نو ونداد موفق به اخذ تاییدیه مرکز ملی اعتباردهی سازمان استاندارد ایران (NACI) در حوزه مدیریت کیفیت گردیده است.
کلیه مدارک آموزشی صادره در وب سایت رسمی DNW ایران-اتریش از طریق کد مدرک قابل رهگیری و استعلام می باشند.

خانه آموزش های مجازی به عنوان نماینده و همکار رسمی آموزشی این شرکت معتبر آماده ارائه خدمات به دانش پذیران است.