نماینگی آکادمی ACS انگلستان

هلدینگ ICS نمایندگی رسمی موسسه صدور گواهینامه ACS Registrars انگلستان و موسسه ICS Group کانادا در حیطه جغرافیایی کشورهای ایران ، عراق و کشورهای عربی منطقه (به غیر از پادشاهی عربستان سعودی ) و کشورهای آسیای مرکزی می باشد .

بیش از ۲۲۰۰ شرکت دولتی و خصوصی در ایران موفق به اخذ گواهینامه های فنی و سیستمی از شرکت ACS-ICS گردیده اند .

مرجع صدور اعتبار بخشی مدارک ACS ، مرکز UKAS انگلستان بوده که اولین مرجع اعتبار بخشی صدور گواهینامه ها در دنیا می باشد.

خانه آموزش های مجازی به عنوان نماینده و همکار رسمی آموزشی این هلدینگ معتبر آماده ارائه خدمات به دانش پذیران است.